Kadın Doğum Sözlüğü

Kadın Doğum Sözlüğü

ADEZYON

Karın boşluğunda fallop tüplerinde veya rahim içinde skar dokusu bulunabilir. Yumurtanın taşınmasını ve embriyonun rahme yerleşmesini engelleyebilir.

 

AMENORE

6 ay veya daha uzun süre adet görmeme.

 

ANDROLOG

Erkek doğurganlığı değerlendirmelerini yapan bir doktor.

 

ANNOVÜLASYON

Yumurtlama başarısızlığı. Bu kadın kısırlığının en yaygın nedenidir. Yumurtlamanın başarısız olmasının merkezi sinir sistemi veya hipofiz bezi ile ilgili sorunlar ve foliküller veya yumurtalıklar içindeki anormallikler dahil olmak üzere birçok farklı nedeni vardır.

 

YARDIMLI ZONA TARAMASI (AH veya AZH)

Embriyonun rahme transferinden sonra implantasyonu iyileştirmek için kimyasallar, mekanik teknikler veya lazerler kullanılarak erken embriyonun sert dış yüzeyine bir açıklığın biçimlendirildiği bir mikromanipülasyon prosedür.

 

YARDIMLI ÜREME TEKNOLOJİSİ (SANAT)

Tedavi yöntemlerinin bir grubu yumurtaların toplanıp ve spermle doğrudan temas ettirilmesini doğurganlığı arttırılması için kullanılır. IVF, ICSI, yardımlı zona taraması, yumurta dondurma ve daha fazlasını içerir.

 

AZOSPERMİ

Testisler sperm üretemediği için veya erkeğin üreme yolu tıkandığı için sperm içermeyen meni.

 

BAZAL VÜCUT SICAKLIĞI (BBT)

Vücut ısısı genellikle sabahları yataktan kalkmadan önce en düşük noktasındadır. Bir kadının BBT’sinin grafiği, yumurtlamayı belgelemek için kullanılır. Adet döngüsünün ikinci yarısında BBT paterni yaklaşık yarım derece yükselirse, yumurtlamanın gerçekleştiğini gösterir.

 

BETA hCG TESTİ (BhCG)

Çok erken gebelikleri tespit etmek ve embriyonun gelişimini değerlendirmek için kullanılan bir kan testi. Test, implantasyondan sonra plasenta tarafından salgılanan hCG’yi ölçer.

 

BLASTOSİST

Döllenmeden yaklaşık 5 gün sonra embriyonun iki farklı hücre tipinden (plasentayı ve fetüsü oluşturacak olanlar) ve merkezi bir boşluktan oluştuğu embriyonik gelişim aşaması.

 

BLASTOSİST TRANSFERİ

Tüp bebek sırasında blastokistlerin rahim içine yerleştirilmesi.

 

BLIGHTED OVUM (YUMURTA)

Rahim duvarına yapışan ancak gelişmeyen bir embriyo için nadiren kullanılan terim. Amniyotik kese düşük meydana geldiğinde sadece sıvı içerebilir ve fetal doku içermez.

 

BROMOKRİPTİN (Parlodel, Dostinex)

Bu doğurganlık ilaçları yüksek prolaktin düzeyi olan kadınlarda hipofizden salgılanan prolaktini azaltmak için kullanılır.

 

SERVİKAL MUKUS

Serviks kanalındaki bezler tarafından üretilen ve serviksin ağzını tıkayan yapışkan, kalın mukus. Çoğu zaman bu kalın mukus tıkacı yumurtlama gerçekleşmek üzere değilse sperm ve bakterilerin rahme girmesini engeller. Bu sırada östrojen etkisi altında mukus ince, sulu ve elastik hale gelir, böylece sperm rahme geçebilir.

 

SERVİKS

Rahim içine açılma.

 

KİMYASAL GEBELİK

Laboratuvar testleri ile doğrulanan ancak ultrasonda gebelik kesesi görülmeden önce erken düşükle sonuçlanan gebelik.

 

ÇİKOLATA KİSTİ

Yumurtalıkta kanla dolu bir kist. Tıbbi olarak “endometrioma” olarak bilinir. Çikolata kisti terimi eritilmiş çikolataya benzediği için kullanılmaktadır. Endometriozis implantları yumurtalığı istila edip kanadığında bir çikolata kisti oluşur.

 

KLOMİFEN (Clomid, Serophene)

Genellikle yumurtlamayı uyarmak ve indüklemek için ilk tedavi hattıdır. Clomid, hipotalamustaki östrojen reseptörlerine bağlanır. Bölgeleri işgal edildiğinde, hipotalamus hipofiz bezine daha fazla FSH salmasını söyleyerek yanıt verir.

 

KAVRAM

Bir bebeğin oluşmasına yol açan bir yumurtanın sperm tarafından döllenmesi.

 

YARATILIŞTAN

Kalıtsal veya çevresel doğumdan itibaren mevcut koşullar.

 

KORPUS LUTEUM

Yumurtayı serbest bıraktıktan sonra yumurtalık folikülünden oluşan sarı renkli bir kist. Oluştuktan sonra kist implantasyon için uterus astarını hazırlamak ve desteklemek için östrojen ve progesteron üretir.

 

KRİYOPREZERVASYON

Doku veya hücrelerin dondurulması ve daha sonra çok düşük sıcaklıklarda sıvı nitrojen içinde saklanması işlemi. Bu işlem sperm, embriyo ve döllenmemiş yumurtaları depolamak için kullanılır. Onlarca yıl sürebilen küçük şişelerde veya payetlerde saklanırlar.

 

DONÖR TOHUMLAMA (DI)

Erkek partnerden olmayan sperm kullanılarak yapılan bir tür suni döllenme.

 

DONÖR SPERM

Bir ART prosedüründe bağışlanan ve kullanılan sperm örnekleri

 

EKTOPİK GEBELİK

Tubal gebelik olarak da adlandırılır. Yumurtalık veya karın boşluğunda da ortaya çıkabilmesine rağmen, embriyonun uterusun dışına genellikle fallop tüpüne yerleştiği bir durumdur. Böyle bir gebeliğin devam etmesine izin verilirse, sonunda fallop tüpünü parçalayabilir ve yaşamı tehdit eden kanamaya neden olabilir. Böyle bir hamilelik asla sürdürülemez ve sıklıkla tüpte azalmış veya tam fonksiyon kaybına yol açar.

 

YUMURTA BAĞIŞI

Doğurgan bir kadından alınan yumurtaların bir ART prosedüründe kullanılmak üzere kısır bir kadına bağışlandığı işlem.

 

YUMURTA ALIMI

IVF’de kullanılmak üzere bir kadının foliküllerinden yumurta toplamak için kullanılan bir prosedür, genellikle IVF sırasında ultrason yönlendirmeli iğne aspirasyonu ile gerçekleştirilir.

 

EMBRİYO

Yumurtanın döllenmesinden hamileliğin ilk birkaç haftasına kadar geçen süreyi tanımlayan bir terim.

 

EMBRİYO DONDURMA

Bkz. Kriyoprezervasyon

 

EMBRİYO TRANSFERİ

IVF’den sonra bir kadının rahmine veya fallop tüpüne bir embriyo yerleştirilmesi.

 

ENDOMETRİAL BİYOPSİ

Mikroskobik inceleme için uterus astarının küçük bir parçasının çıkarılması.

 

ENDOMETRİOZİS

İç boşluğu (endometriyal doku) kaplayan normal hücrelerin bir kısmının rahimin dışında, çoğunlukla yumurtalıkları içeren pelvik bölgede bulunduğu kronik bir durum. Endometriozis yumurtlamayı ve embriyonun implantasyonunu engelleyebilir.

 

EPİDİDİM

Boşalmadan önce spermi depolayan, testise bağlı ve testis üzerinde uzanan kıvrımlı, boru şeklinde bir organ.

 

ESTRADİOL

Yumurtalık tarafından üretilen ve üreme yaşamı boyunca salınan doğal bir östrojen. Rahim zarının gelişimini destekler ve meme ve diğer kadın organlarının gelişimi için önemlidir.

 

FALLOP TÜPLERİ

Folikülden salınan yumurtaların rahime geçtiği içi boş kanallar.

 

DOĞURGANLIK KLİNİĞİ

Genellikle ART dahil olmak üzere çeşitli doğurganlık hizmetleri sunan doğum uzmanlarından oluşan bir program.

 

DOĞURGANLIK İLAÇLARI

Doğurganlığı artırmak için kadınlara verilen bir grup ilaç. Doğurganlık ilaçları, erkek faktörü kısırlığına sahip bazı erkekleri tedavi etmek için de kullanılır. Doğurganlık İlaç Sözlüğüne bakın.

 

DOĞUM UZMANI

Kısırlık tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış bir doktor.

 

DÖLLENME

Yumurtanın sperm hücresi tarafından penetrasyonu.

 

FETAL REDÜKSİYON

Çoklu gebelik riskini azaltmak için çoklu gebelikte fetüs sayısını azaltan bir teknik.

 

FETUS

Embriyonun yaklaşık 8 haftada tamamen oluştuğu zamandan doğuma kadar geçen süre. Rahim içinde gelişen insanı tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

FİBROİD/MYOMA

Rahim kası ve bağ dokusunun iyi huylu tümörleri.

 

FİMBRİYA

Yumurtalığa en yakın olan fallop tüpünün ucundaki parmak benzeri çıkıntılar. Yumurtlama sırasında foliküllerden salınan sıvı tarafından uyarıldığında parmak benzeri uçlar yumurtayı kavrar ve tüpe doğru süpürür.

 

FOLİKÜL UYARICI HORMON (FSH)

Bir erkekte sperm üretimini uyaran üreme hormonu; bir kadında FSH, yumurtalık folikülünün büyümesini ve yumurta üretimini uyarır.

 

FOLİKÜLER FAZ

Bir kadının yumurtlama öncesi döngüsünün bir folikülün büyüdüğü ve yüksek östrojen seviyelerinin olduğu kısım, rahmin astarının büyümesine neden olur.

FOLİKÜL

Yumurtaları içeren yumurtalıkta sıvı dolu bir kese.

 

FSH FOLLİKLE UYARICI HORMONLAR

Bravelle, Follistim, Gonal-F gibi doğurganlık ilaçları folikül büyümesini uyarır.

 

GAMET

Sperm veya yumurta için kullanılan terim.

 

GAMETE INTRAFALLOPIAN TRANSFERİ (HEDİYE)

Yumurtaların alınması, spermle birlikte bir kateter içine yerleştirilmesi ve laparoskopi ile döllenme için hemen fallop tüpüne verilmesi yoluyla yumurta ve spermin bir araya getirildiği bir tekniktir.

 

GEBELİK

Hamilelik için tıbbi terim.

 

GESTASYONEL TAŞIYICI

Taşıyıcı anneye başka bir çiftin yavrularının yerleştirildiği ve daha sonra doğumda bebeği onlara teslim ettiği bir tür taşıyıcı annelik.

 

Gn-RH AGONİST (Lupron, Synarel)

Bu ilaçlar erken yumurtlamayı engeller.

 

Gn-RH ANTAGONİSTİ (Cetrotide, Ganirelix)

Bu ilaçlar erken yumurtlamayı engeller.

 

GONADOTROPİN

Folikülün büyümesini uyaran hormonlar, yani FSH ve LH.

 

GONADLAR

Yumurtalıklar ve testisler için cinsiyetten bağımsız terim.

 

KADIN DOĞUM UZMANI

Uzmanlık alanı kadın sağlığı, özellikle kadın üreme organlarının tedavisi olan bir doktor.

 

HORMON

Kan dolaşımı yoluyla dolaşan ve vücudun bir bölümünden diğerine sinyal taşıyan kimyasal bir madde.

 

İNSAN KORYONİK GONADOTROPİN

Yumurtlamayı tetiklemek için kullanılan ilaçlar (Ovidrel, Novaryl, Pregnyl).

 

İNSAN MENOPOZAL GONADOTROPİN

Folikül büyümesini uyaran doğurganlık ilaçları (Menopur, Repronex, Luvens).

 

HİPOTALAMUS

Beynin tabanındaki hipofiz bezinin yanında bulunan, hormonları düzenleyen beynin bir kısmı.

 

HİSTEREKTOMİ

Rahmin çıkarılmasını içeren ve genellikle serviksi çıkaran, ancak yumurtalıkları ve fallop tüplerini çıkarılması gerekli olmayan cerrahi bir prosedür.

 

HİSTEROSALPINGOGRAM (HSG, HİSTEROGRAM, TUBOGRAM)

Rahim ve fallop tüplerine rahim ağzından ışınım geçirmeyen bir boya enjekte edilirken pelvik organların bir röntgeni. Bu test şüpheli kısırlıkta rahimin malformasyonlarını veya tıkalı fallop tüplerini kontrol etmek için kullanılır.

 

HİSTEROSKOPİ

Rahim içindeki anormallikleri kontrol etmek için cerrahi bir prosedür. Rahim içini incelemek için servikal kanaldan küçük, ince teleskop benzeri bir alet yerleştirilerek gerçekleştirilir. Operasyonel histeroskopi sırasında küçük cerrahi onarımlar da yapılabileceğinden prosedür hem sorunları teşhis etmek hem de tedavi etmek için kullanılabilir.

 

İMPLANTASYON

Embriyonun annenin rahim duvarına tutunma süreci.

 

KISIRLIK

Bir yıl boyunca korunmasız, iyi zamanlanmış cinsel ilişkiden sonra gebe kalamama veya hamileliği sonuna kadar taşıyamama.

 

İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU (ICSI)

Döllenmeyi sağlamak için yumurtanın dış kabuğundan tek bir spermin enjekte edildiği bir laboratuvar prosedürü.

 

RAHİM İÇİ İNSEMİNASYON (IUI)

Yıkanmış spermi doğrudan rahim içine bırakan, serviksi atlayan ve spermin fallop tüplerine (normalde döllenmenin gerçekleştiği yer) girmesine izin veren Yardımlı Üreme Tekniği.

 

TÜP BEBEK TEDAVİSİ (IVF)

Kelimenin tam anlamıyla “camda” anlamına gelen terim, vücudun dışında küçük bir cam tabakta gerçekleşen döllenmeyi ifade eder. Bu prosedür yumurtalıkların uyarılmasını, yumurtaların alınmasını, yumurtaların döllenmesini ve ardından embriyoların kadının rahmine yerleştirilmesini içerir.

 

LAPAROSKOPİ

Şüpheli üreme problemlerini teşhis etmek ve bazen tedavi etmek için karın duvarındaki küçük bir kesiden iç organları görüntülemek için laparoskop adı verilen teleskop benzeri bir aletin yerleştirildiği minimal invaziv bir cerrahi prosedür.

 

LÖPROLİD ASETAT (LUPRON)

İlk stimülasyonun ardından erken yumurtlamayı baskılayan bir Gonadotropin salgılatıcı hormon analoğu içeren bir doğurganlık ilacı.

 

LH DALGALANMASI

Artış başladıktan yaklaşık 36 saat sonra folikülden olgun bir yumurtanın salınmasıyla sonuçlanan hipofiz bezinden ani büyük bir Luteinleştirici Hormon salınımı.

 

LUTEAL FAZ

Adet döngüsünün ikinci yarısı, yumurtanın salınması ile adet dönemi arasında meydana gelir.

 

LÜTEİNLEŞTİRİCİ HORMON (SOL)

Yumurtalıkları veya testisleri uyaran bir hipofiz hormonu.

 

ADET DÖNGÜSÜ

Bir adet akışından diğerine ölçülen, ortalama 28 gün süren, rahim ve diğer kadın organlarındaki aylık fizyolojik üreme değişiklikleri dizisi.

 

MİKROMANİPÜLASYON

Tüp bebek tedavisi sırasında sperm, yumurta ve embriyoları manipüle etmek için yüksek büyütme ve özel aletlerin kullanılması.

 

DÜŞÜK

Gebeliğin 20. haftasından önce bir embriyo veya fetüsün kendiliğinden kaybı. Düşüklerin çoğu gebeliğin ilk 14 haftasında meydana gelir.

 

MİYOMEKTOMİ

Rahimdeki miyom tümörlerinin cerrahi olarak çıkarılması.

 

OLİGOMENORE

35 günden uzun aralıklarla meydana gelen düzensiz adet döngüsü. Bu duruma genellikle hipotalamus, hipofiz bezi ve yumurtalıklar arasındaki düzensiz koordinasyon neden olur.

 

OLİGOSPERTMİ

Ejakülatta düşük sperm sayısı için kullanılan terim.

 

YUMURTA

Yumurta için biyolojik terim.

 

YUMURTALIK KİSTİ

Yumurtalığın içinde veya yüzeyinde sıvı dolu bir kese. Yumurtalık kistlerinin çoğu herhangi bir hastalığa bağlı değildir ve birkaç ay içinde tedavisiz kaybolur.

 

YUMURTALIK YETMEZLİĞİ

Yumurtalıkların yumurta üretmediği, dolayısıyla östrojen seviyelerinin düştüğü ve folikül uyarıcı hormon seviyelerinin yükseldiği normal yumurtalık fonksiyonunun kaybını içeren bir durum.

 

OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON SENDROMU (OHSS)

Yumurta üretimini uyaran belirli doğurganlık ilaçları alan kadınlarda zaman zaman görülen bir komplikasyon. Yumurtalık hiperstimülasyonu yumurtalık büyümesine ve rahatsızlığa neden olabilir ve karın bölgesine sıvı sızabilir. Çoğu vaka hafiftir.

 

YUMURTLAMA

Bir folikülden olgun bir yumurtanın salınması.

 

OVULASYON İNDİKSİYONU

Yumurtalıklardan bir veya daha fazla olgun yumurtanın gelişimini ve salınımını uyaran ilaç tedavisi.

 

PAP SMEAR

Serviskin kanserli veya kanser öncesi koşullarını tespit etmek için serviksten kazınmış hücrelerin mikroskobik incelemesi.

 

PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK (PID)

Dişi üreme organlarının enfeksiyonu için genel bir terim.

 

HİPOFİZ BEZİ

FSH ve LH dahil olmak üzere birçok hormon salgılayan beynin kemiğinde bulunan küçük bez.

 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PCOS)

Düzensiz yumurtlama ile ilişkili metabolik bir durum. Durum obezite, kısırlık ve aşırı saç büyümesini içerebilir.

 

PREİMPLANTASYON GENETİK TEST (PGT-A ve PGT-M)

PGT-A yardımıyla tekrarlayan gebelik kayıplarının veya başarısız doğurganlık döngülerinin nedenini belirleyebilir, implantasyondan önce en iyi embriyoları seçebilir ve tüp bebek tedavisi başarı oranınızı artırabiliriz. PGT-M yardımıyla, sizin ve eşinizin belirli bir genetik hastalığa sahip bir bebeğe sahip olma riskiniz olup olmadığını belirleyebilir ve bunu çocuklarınıza geçirme olasılığını ortadan kaldırabiliriz.

 

PROGESTERON

Normalde yumurtlamadan sonra ve hamilelik sırasında salgılanan önemli bir yumurtalık hormonu. Progesteron, döllenmiş bir yumurtanın implantasyonunu kabul edebilmesi için rahim astarının kalınlaşmasını tetikler.

 

PROLAKTİN

Emziren kadınlarda süt üretimini uyaran hipofiz hormonu. Ayrıca hamile olmayan kadınların kan dolaşımında düşük seviyelerde dolaşır. Hamile olmayan kadınlarda yüksek prolaktin seviyeleri anovulasyona neden olabilir.

 

PROSTAT BEZİ

Erkeklerde ejakülattaki sıvının üçte birini üreten üretrayı çevreleyen bez.

 

PYOSPERMİ

Spermdeki yüksek beyaz kan hücresi sayısı

 

ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ

Üreme endokrinolojisi alanında ek eğitim almış bir kadın doğum uzmanı-jinekolog. Üreme endokrinologları, kısırlık ve tekrarlayan gebelik kayıpları dahil olmak üzere karmaşık hormonal üreme sistemindeki dengesizlikleri yönetme konusunda yetkindir.

 

SALPENJEKTOMİ

Bir veya daha fazla fallop tüpünün cerrahi olarak çıkarılması. Salpenjektomi genellikle tüp enfekte olduğunda veya dış gebeliği tedavi etmek için yapılır.

 

SALPENJİT

Fallop tüpünün iltihabı.

 

MENİ

Sperm ve su, basit şekerler, alkali kimyasallar ve prostaglandinler gibi bir dizi başka madde içeren erkek üreme sisteminin sıvısı.

 

SPERM ANALİZİ (SA)

Bir erkeğin sperm ve meni miktarını ve kalitesini değerlendirmek için kullanılan bir laboratuvar testi.

 

SPERM BANKASI

Dondurulmuş sperm numunelerinin bakımını yapan bir hizmet.

 

SPERM SAYISI

Ejakülattaki sperm sayısı, aynı zamanda sperm konsantrasyonu olarak da adlandırılır ve mililitredeki sperm sayısı olarak bilinir. Düşük sperm sayısına oligospermi denir. 20 milyon/ml veya üzeri sperm sayısı normal kabul edilir.

 

SPERM MORFOLOJİSİ

Bir meni örneğinde sperm büyüklüğü ve şeklinin değerlendirilmesi.

 

SPERM MOTİLİTESİ

Spermin yüzme yeteneği.

 

SPERM YIKAMA

Sperm hücrelerini seminal sıvıdan ayırmak için kullanılan ve rahim içi inseminasyon tedavileri için kullanılan küçük hacimli yüksek konsantrasyonlu sperm ile sonuçlanan bir teknik.

 

STERİLİTE

Mutlak üreme yetersizliği ile sonuçlanan bir durum.

 

SWIM-UP TESTİ

Meniden spermi çıkarmak için de kullanılabilen faydalı bir teşhis prosedürü. Sperm yıkamanın bazı avantajları vardır, çünkü canlı sperm kalıntıların çoğunu geride bırakarak kültür ortamına kadar yüzecektir.

 

TESTİSLER

Testisler skrotumda bulunan erkek cinsiyet bezleridir. Testisler sperm depolar ve üretir ve erkeklik hormonu olan testosteronun salgılanmasının ana kaynağıdır.

 

TESTİS BİYOPSİSİ

Spermin bulunup bulunmadığını ve alınıp alınamayacağını görmek için mikroskobik inceleme için küçük bir testis dokusu örneğinin alındığı cerrahi bir prosedür.

 

TESTOSTERON

İkincil cinsiyet özelliklerinden ve cinsel dürtüyü desteklemekten sorumlu birincil erkek hormonu. Testosteron da sperm üretimi için gereklidir.

 

TÜP LİGASYONU

Kadın sterilizasyonu. Yumurtanın spermle buluşmasını önlemek için fallop tüpleri tıkanır. Genellikle “tüplerin bağlanması” olarak bilinir.

 

ULTRASON

İç vücut yapılarının bir görüntüsünü vermek için katı dokulardan yansıyan yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanılması. Bu cihaz, birçok doğurganlık tedavisinde folikül büyümesini tespit etmek ve saymak ve hamileliği tespit etmek ve izlemek için kullanılır.

 

RAHİM

Doğumdan önce bir fetüsü içeren ve besleyen dişi üreme sisteminin parçası.

 

ZİGOT

Gelişimin erken aşamalarında bir embriyo.

Bize Ulaşın

Doçent Dr. Ziya Kalem

  Videolar
  Hasta Yorumları
  Nurettin Mert Gök

  Eşimle beraber aylardır İstanbul'da güvenilir tüp bebek doktoru arıyoruz. Sonunda Ziya Kalem hocam ile tanıştık ve hayatımızın dönüm noktası oldu diyebiliriz. Çok nazik ve anlayışlı bir insana derdimizi anlatmak ve ardından başarılı bir tüp bebek tedavisi süreci geçirmek bizi çok mutlu etti. Doçent Doktor Ziya Kalem'e tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu alanda önerebileceğim doktorların başında Ziya Kalem'in geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

  Erkan Çelik

  Doç. Dr. Ziya KALEM hocamıza ve bölümdeki tüm personele ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim.

  Dinara Jumaniyazowa

  Doktora ve tüm ekibine teşekkür ederim.Yabanci olmamıza rağmen bizimle güzel ilgilendiler.

  Canan Yıldırım

  Doç. Dr. Ziya KALEM hocamıza ve bölümdeki tüm personele ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Kesinlikle tavsiye edilir.

  Diğer Tedaviler
  Doğurganlık Testleri

  Gerekli doğurganlık testlerini zamanında yaptırmanız hekime yol gösterici olabilir. Anne olma hayalinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmak için doğru ..

  Devamı >
  İlk Randevunuz

  Kısırlık kolay değildir. Stresli, kafa karıştırıcı ve sinir bozucu olabilir. Ve tedavileri düşünmenin zamanı geldiğinde, bilgi eksikliği halihazırda ..

  Devamı >
  Ne Zaman Doktora Görünmeli?

  Hamile kalmaya çalışıyorsanız, aşağıdaki durumlar oldukça tanıdık gelebilir: Doğum kontrolünü durdurdunuz. Düzenli olarak korunmasız cinsel ilişkiye g..

  Devamı >
  Yaş Önemlidir

  Ne yazık ki, “biyolojik saat” sadece bir efsane değildir. Kısırlık sorunu ile uğraşırken yaş en büyük düşmanlarımızdan biri olabilir. Kadınlar aile ku..

  Devamı >
  Kadın Doğum Sözlüğü

  ADEZYON Karın boşluğunda fallop tüplerinde veya rahim içinde skar dokusu bulunabilir. Yumurtanın taşınmasını ve embriyonun rahme yerleşmesini engel..

  Devamı >
  Tüp Bebek Başarısızlığı

  Doğurganlık başarınızı en üst düzeye çıkarmak söz konusu olduğunda, aldığınız bakımın kalitesinden emin olmanız çok önemlidir. Başka bir merkezde ted..

  Devamı >
  Kısırlık

  Rakamlarla ifade edersek tüm kısırlık vakalarının %35’i kadın partnerde, %35’i erkekte, %20’si her iki partnerde ve %10’u “açıklanamayan” olarak kabul..

  Devamı >
  Hamile Kalamıyorum

  Hamile kalma güçlüğünüz olabilir ve hayatınızın bir çok yönünü etkileyebilir. Hamile kalmaya çalışırken evde yapılan gebelik testinin negatif sonuçlar..

  Devamı >
  PCOS – Polikistik Over Sendromu

  Polikistik Over Sendromu (PCOS), kadınlarda en sık görülen hormonal bozuklukların başında yer almaktadır. PCOS bir kadının adet döngüsünü sıklıkla etk..

  Devamı >
  IVF Genetik Testleri

  Kısırlık veya tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan kadınlarda embriyodaki kromozomal anormallikler nedenlerin ilk sırasında gelmektedir. . Doğal olarak y..

  Devamı >